ReadyPlanet.com
สั่งซื้อเหล็กฉีก
facebook ผลงานตะแกรงเหล็กฉีกสยามเพียเลสกรุ๊ป
dot
dot
ผลงานตะแกรงเหล็กฉีกสยามเพียเลสกรุ๊ป
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
ตะแกรงเหล็ฉีกอันดับ1


ตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีก

 

ตะแกรงเหล็ก ราคาตะแกรงเหล็ก เหล็กฉีก

รายละเอียดรุ่นสินค้าตะแกรงเหล็กฉีก-อลูมิเนียมฉีก-สแตนเลสฉีก

รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก ช่องกว้างรู ช่องยาวรู วามหนา สัน น้ำหนัก(กก.)
4x8ฟุต

น้ำหนัก(กก.)
5x10ฟุต

ตะแกรง เหล็กฉีกรุุ่น XS 31 12.0 30.5 1.2 1.5 7.01 10.96
ตะแกรง เหล็กฉีกรุุ่น XS 32 12.0 30.5 1.6 2.0 12.43 19.46
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 33 12.0 30.5 2.3 3.0 26.8 41.95
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 34 16.0 35.0 1.2 1.5  5.26 8.20
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 35 16.0 35.0 1.6 2.0  9.34 14.45
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 36 16.0 35.0 2.3 3.0 20.15 31.48
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 41 22.0 50.8 1.6 2.0 6.9 10.59
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 42 22.0 50.8 2.3 2.5 12.2 19.05
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 43 22.0 50.8 3.2 3.5 23.8 37.16
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 51 25.0 61.0 1.6 2.5 7.5 11.66
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 52 25.0 61.0 2.3 3.0 12.9 20.11
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 53 25.0 61.0 3.2 4.0 23.9 37.39
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 61 34.0 76.2 2.3 3.0 9.5  14.82
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 62 34.0 76.2 3.2 4.0 17.6 24.11
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 63 34.0 76.2 4.5 5.0 30.9 48.31
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 71 50.0 152.4 2.3 3.5 7.5 11.75
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 72 50.0 152.4 3.2 4.0 11.9 18.67
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XS 73 50.0 152.4 4.5 5.0 21 32.79
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XG 11 34.0 135.4 4.5 7.0 43.2 67
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XG 12 34.0 135.4 6.0 7.0 57.6 90
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XG 13 34.0 135.4 6.0 9.0 74.1 101
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XG 21 36.0 101.6 4.5 7.0 40.8 63
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XG 22 36.0 101.6 6.0 7.0 54.4 85
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น XG 23 36.0 101.6 6.0 9.0 70 109
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น G1 25.0 125.0 3.2 5.5 34.0 -
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น G2 25.0 125.0 4.5 6.0 51.0 -
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น G5 8.0 31.0 1.6 2.2 22.0 -
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น No.22 8 15.0 0.6 0.8 7.2Kg./Roll -
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น No.23 12 26 0.6 0.8 8.1Kg./Roll -
ตะแกรงเหล็กฉีกรุุ่น No.28 10 20 0.6 1.0 7.2Kg./Roll -
 

 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-31ราคาเหล็กฉีกXS31=380บาท เหมาะสำหรับ กันนกกันหนู กันงู งานตกแต่ง

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32ราคาเหล็กฉีกXS32=540 บาท เหมาะสำหรับ กันนกกันหนู กันงู ที่มีความแข็งแรงมากขึ้น 
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-33ราคาเหล็กฉีกXS33=960บาท เหมาะสำหรับ งานตกแต่ง ผนังโชว์ ชั้นวางของ

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-34ราคาเหล็กฉีกXS34=380บาท  ลายพิเศษเฉพาะสยามเพียเลส ทำงานตกแต่งได้สวยงาม

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-35ราคาเหล็กฉีกXS35=590บาท  ผนังโชว์ หน้ากากอาคาร

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-36ราคาเหล็กฉีกXS36=950บาท ลายพิเศษเฉพาะสยามเพียเลส ม่านบังตา งานตกแต่ง

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-41ราคาเหล็กฉีกXS41=380บาท ฟ้าเพดาน งานโชว์

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-42ราคาเหล็กฉีกXS42=540 ลายยอดนิยม ใช้งานง่ายราคาไม่แพง

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-43ราคาเหล็กฉีกXS43=950 เหมาะสำหรับพื้นทางเดิน งานโชว์ที่ต้องการดูแข็งแรง

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-44ราคาเหล็กฉีกXS44= ลายพิเศษสำหรับงานตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกXS51ราคาเหล็กฉีกXS51=380บาท ทำงานโชว์ผนัง รั้วระเบียง

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-52ราคาเหล็กฉีกXS52=540บาท งานโชว์ผนัง รั้วระเบียงเส้นเหล็กคมชัด

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-53ราคาเหล็กฉีกXS53=950บาททำพื้นทางเดินแข็งแรง งานโชว์แข็งแรงดุดัน

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-61ราคาเหล็กฉีกXS61=480บาท ทำงานโชว์ให้ตากว้างขึ้น โปรง สวยงาม

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-62ราคาเหล็กฉีกXS61=850บาท ทำงานโชว์ให้ตากว้างขึ้นและหนาขึ้น

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-63ราคาเหล็กฉีกXS63=1250งานพื้นทางเดินรองรับน้ำหนักได้มาก แข็งแรง

ตะแกรงเหล็กฉีกXS-64ราคาเหล็กฉีกXS64= งานพื้นทางเดินหนาพิเศษ รับน้ำหนักได้ดีมาก

ตะแกรงเหล็กฉีกXG-11ราคาเหล็กฉีกXG11=1650พื้นทางเดินที่ต้องการรับน้ำหนักได้ดี

ตะแกรงเหล็กฉีกXG-12ราคาเหล็กฉีกXG12=2250 พื้นทางเดินที่มีความหนา

ตะแกรงเหล็กฉีกXG-13 ราคาเหล็กฉีกXG13=พื้นทางเดินหนามากขึ้น ความแข็งแรงมากขึ้น

ตะแกรงเหล็กฉีกXG-21 ราคาเหล็กฉีกXG21=พื้นทางเดินที่มีตาสวยงาม และแข็งแรง

ตะแกรงเหล็กฉีกXG-22 ราคาเหล็กฉีกXG22=พื้นทางเดินที่มีตาสวยงาม และแข็งแรงพิเศษ

ตะแกรงเหล็กฉีกXG-23 ราคาเหล็กฉีกXG23=พื้นทางเดินที่มีตาสวยงาม หนาพิเศษแข็งแรงพิเศษ

ตะแกรงเหล็กฉีกS6ราคาเหล็กฉีกS6=1400 งานผนังตกแต่ง งานโชว์สวยงามที่ได้รับความนิยม

ตะแกรงเหล็กฉีกS18ราคาเหล็กฉีกS18=1400 งานผนังตกแต่ง งานโชว์สวยงามที่ได้รับความนิยม

ตะแกรงเหล็กฉีก G-1ราคาเหล็กฉีกG1= ลายพิเศษเฉพาะที่สยามเพียเลส สวยงามลงตัว

ตะแกรงเหล็กฉีก G-2ราคาเหล็กฉีกG2= ลายพิเศษเฉพาะที่สยามเพียเลส สวยงามลงตัว

ตะแกรงเหล็กฉีกG-5ราคาเหล็กฉีกG5=1650บาท ลายพิเศษเฉพาะที่สยามเพียเลส สวยงามลงตัว

ตะแกรงเหล็กฉีกG-9ราคาเหล็กฉีกG9=1650ลายพิเศษมาใหม่ HOT ราคาไม่แพง และความสวยงาม