ReadyPlanet.com
สั่งซื้อเหล็กฉีก
facebook ผลงานตะแกรงเหล็กฉีกสยามเพียเลสกรุ๊ป
dot
dot
ผลงานตะแกรงเหล็กฉีกสยามเพียเลสกรุ๊ป
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
ตะแกรงเหล็ฉีกอันดับ1


ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงตกแต่งNO

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น NO าคาถูก คลิ๊ก!! ติดต่อ:คุณอริส 098-965-6444

ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก เหล็กยืด 

www.siampeerless.com

www.siampeerlessgroup.com

 

 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-31   ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-32   ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-33
ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-34 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-35 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-36
ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-41 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-42 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-43
ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-51 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-52 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-53
ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-61 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-62 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-63
ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-71 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-72 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-73
ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-74 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-75 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-76
ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-77 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-81 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-82
ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก XS-83   ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XG   ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น G
  ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น S   ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น NO.  ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น RibLath
  ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น FM-26   เหล็กแผ่นลาย เหล็กแผ่นเจาะรู  

การเชื่อมต้องใช้วิธีการอาร์ท อากอน เป็นจุดๆ ไม่สามารถใช้การเชื่อมปกติได้เนื่องจากเนื้อเหล็กบาง การเชื่อมจะทำให้มันขาดได้ เหมาะสำหรับงานแต่งรถ ทำของประดับตกแต่ง ของชำรวย ชิ้นงาน และอุตสาหกรรม ฟิวเตอร์แอร์ 

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงฉีก ตะแกรงเหล็กยืด ตะแกรงยืดคุณภาพมาตราฐาน ราคาโรงงาน 

 

เหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กฉีก ราคาเริ่มต้น300 บาท

 ตะแกรงเหล็กฉีกNo.22ตะแกรงเหล็กฉีกNo.22

 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก No.22

 

ทำกระจังหน้ารถ งาน giftshop ของชำร่วย ถ้วยแก้ว ตะกร้า

การเชื่อมต้องใช้วิธีการอาร์ท อากอน เป็นจุดๆ ไม่สามารถใช้การเชื่อมปกติได้เนื่องจากเนื้อเหล็กบาง
การเชื่อมจะทำให้มันขาดได้

 

ตะแกรงเหล็กฉีกNo.23ตะแกรงเหล็กฉีกNo.23

ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก No.23 

 

ทำกระจังหน้ารถ งาน giftshop ของชำร่วย ถ้วยแก้ว ตะกร้า

การเชื่อมต้องใช้วิธีการอาร์ท อากอน เป็นจุดๆ ไม่สามารถใช้การเชื่อมปกติได้เนื่องจากเนื้อเหล็กบาง การเชื่อมจะทำให้มันขาดได้

ต่างกับ NO.22 ตรงขนาดความกว้างของ ตาข่าย จริงๆแล้ว  NO22 เอาไว้ใช้กันรอยร้าว ตามวงกบประุตูแทนตาขายกรงไก่ (ตาข่ายกรงไก่ คือ ตาข่ายถัก ซึ่งมีขาดบางมาก) ดังนั้นช่างก่อสร้างจึงนิยมใช้  No.22 แทน

 

 

ตะแกรงเหล็กฉีกNo.26aตะแกรงเหล็กฉีกNo.26a

 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก No.26a

 

ใช้ป้องกันตะขาบ  ทำกระจังหน้ารถ งาน giftshop ของชำร่วย ถ้วยแก้ว ตะกร้า

การเชื่อมต้องใช้วิธีการอาร์ท อากอน เป็นจุดๆ ไม่สามารถใช้การเชื่อมปกติได้เนื่องจากเนื้อเหล็กบาง การเชื่อมจะทำให้มันขาดได้

 

ตะแกรงเหล็กฉีกNo.27ตะแกรงเหล็กฉีกNo.27

 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก No.27

 

ใช้ป้องกันตะขาบ  ทำกระจังหน้ารถ งาน giftshop ของชำร่วย ถ้วยแก้ว ตะกร้า

การเชื่อมต้องใช้วิธีการอาร์ท อากอน เป็นจุดๆ ไม่สามารถใช้การเชื่อมปกติได้เนื่องจากเนื้อเหล็กบาง การเชื่อมจะทำให้มันขาดได้

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]