ReadyPlanet.com
สั่งซื้อเหล็กฉีก
facebook ผลงานตะแกรงเหล็กฉีกสยามเพียเลสกรุ๊ป
dot
dot
ผลงานตะแกรงเหล็กฉีกสยามเพียเลสกรุ๊ป
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
ตะแกรงเหล็ฉีกอันดับ1


ตะแกรงเหล็กฉีกNo.23

 ตะแกรงเหล็กฉีกNo.23

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น NO-23 SP ทำกระจักหน้ารถ ของชำร่วย ถ้วยแก้ว ตะกร้า

ตะแกรงเหล็กฉีกสะยามเพียเลส

 

ทำกระจังหน้ารถ งาน giftshop ของชำร่วย ถ้วยแก้ว ตะกร้า

การเชื่อมต้องใช้วิธีการอาร์ท อากอน เป็นจุดๆ ไม่สามารถใช้การเชื่อมปกติได้เนื่องจากเนื้อเหล็กบาง การเชื่อมจะทำให้มันขาดได้

ต่างกับ NO.22 ตรงขนาดความกว้างของ ตาข่าย จริงๆแล้ว  NO22 เอาไว้ใช้กันรอยร้าว ตามวงกบประุตูแทนตาขายกรงไก่ (ตาข่ายกรงไก่ คือ ตาข่ายถัก ซึ่งมีขาดบางมาก) ดังนั้นช่างก่อสร้างจึงนิยมใช้  No.22 แทน

 
ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงตกแต่งNO

ตะแกรงเหล็กฉีกNo.22
ตะแกรงเหล็กฉีกNo.26a
ตะแกรงเหล็กฉีกNo.27