ReadyPlanet.com
สั่งซื้อเหล็กฉีก
facebook ผลงานตะแกรงเหล็กฉีกสยามเพียเลสกรุ๊ป
dot
dot
ผลงานตะแกรงเหล็กฉีกสยามเพียเลสกรุ๊ป
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
ตะแกรงเหล็ฉีกอันดับ1


ตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก ราคาถูก คลิ๊ก!!

ตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีก 4x8 , 5x10 ฟุต

  ตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก

ตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรง เหล็กฉีกราคาถูก มาตรฐาน ตะแกรง ฉีก XS XG S G สยามเพียเลส Expanded Metal

รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก ช่องกว้างรู ช่องยาวรู ความหนา สัน น้ำหนัก(กก.)
4x8ฟุต

น้ำหนัก(กก.)
5x10ฟุต

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 31 12.0 30.5 1.2 1.5 7.01 10.96
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 32 12.0 30.5 1.6 2.0 12.43 19.46
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 33 12.0 30.5 2.3 3.0 26.8 41.95
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 34 15.0 35.0 1.2 1.5  5.26
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 35 15.0 35.0 1.6 2.0  9.34
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 36 15.0 35.0 2.3 3.0 20.15
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 41 22.0 50.8 1.6 2.0 6.9 10.59
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 42 22.0 50.8 2.3 2.5 12.2 19.05
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 43 22.0 50.8 3.2 3.5 23.8 37.16
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 51 25.0 61.0 1.6 2.5 7.5 11.66
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 52 25.0 61.0 2.3 3.0 12.9 20.11
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 53 25.0 61.0 3.2 4.0 23.9 37.39
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 61 34.0 76.2 2.3 3.0 9.5  14.82
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 62 34.0 76.2 3.2 4.0 17.6 24.11
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 63 34.0 76.2 4.5 5.0 30.9 48.31
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 71 50.0 152.4 2.3 3.5 7.5 11.75
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 72 50.0 152.4 3.2 4.0 11.9 18.67
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 73 50.0 152.4 4.5 5.0 21 32.79
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 11 34.0 135.4 4.5 7.0 43.2 67
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 12 34.0 135.4 6.0 7.0 57.6 90
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 13 34.0 135.4 6.0 9.0 74.1 101
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 21 36.0 101.6 4.5 7.0 40.8 63
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 22 36.0 101.6 6.0 7.0 54.4 85
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 23 36.0 101.6 6.0 9.0 70 109
ตะแกรงเหล็กฉีก G1 25.0 125.0 3.2 5.5 34.0 -
ตะแกรงเหล็กฉีก G2 25.0 125.0 4.5 6.0 51.0 -
ตะแกรงเหล็กฉีก G5 8.0 31.0 1.6 2.2 22.0 -
ตะแกรงเหล็กฉีกNo.22 8 15.0 0.6 0.8 7.2Kg./Roll -
ตะแกรงเหล็กฉีกNo.23 12 26 0.6 0.8 8.1Kg./Roll -
ตะแกรงเหล็กฉีกNo.28 10 20 0.6 1.0 7.2Kg./Roll -

 รหัสตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก

 

บริการเสริม รับตัด ตะแกรงฉีก รับชุบกัลวาไนท์ อบสีฝุ่น

ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก

XS-31,XS-32,XS-33, XS-41, XS-42,XS-43,XS-51,XS-52,XS-53,XS-61 XS-62,XS-63,XS-71,XS-72,XS-73,XS-81,XS-82 XS-83

มีช่างผู้ชำนาญการ ช่วยให้งานท่านสำเร็จง่ายขึ้น ช่วยถอดแบบ คำนวนการใช้งาน ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค

บริการงานตัดตะแกรงตามขนาด ตามแบบ ที่ท่านต้องการ

โดยเครื่อง จักรที่ได้มาตรฐาน ทั้งเครื่องจักร์แบบตัด และเลเซอร์ ตามความต้องการของลูกค้า