ReadyPlanet.com
สั่งซื้อเหล็กฉีก
facebook ผลงานตะแกรงเหล็กฉีกสยามเพียเลสกรุ๊ป
dot
dot
ผลงานตะแกรงเหล็กฉีกสยามเพียเลสกรุ๊ป
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
ตะแกรงเหล็ฉีกอันดับ1


สมัครผู้แทนจำหน่ายตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกเปิดรับผู้แทนจำหน่าย 76 จังหวัดทั่วไทย 


คุณสมบัติผู้สนใจเข้าร่วม 

1.จดทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ อายุกิจการ 5 ปีขึ้นไป

2.หนังสือรับรอง ภพ.30

3.หน้าสเตนเมนท์บริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน ย้อนหลัง 6เดือน

4.แผนที่ตั้ง องค์กร

5.เครดิตอ้างถึงคู่ค้าที่มี

6.ภาพถ่ายกิจการ

7.เอกสารสำคัญ เจ้าของกิจการ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน

8.พัทธสัญญา ในการซื้อ-ขาย กับเรา

หมายเหตุ : การจัดทำสัญญาผู้แทนจำหน่าย เป็นไปตามข้อตกลงที่จะมีร่วมกัน โดยอ่านทำความเข้าใจเห็นพ้อง จึงลงลายมือถือเป็นพัทธสัญญานับแต่วันที่เริ่มเอกสารฉบับดังกล่าว

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่คู่ค้าจะได้รับเมื่อทำสัญญา

1.ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก

2.แผ่นเหล็กเจาะรู

3.แผ่นลายกันลื่น

4.แผ่นซับเสียง

5.เหล็กรูปพรรณ

6.บริการเสริม ทำสี

7.เอกสาร สินค้าสนับสนุนการทำการตลาด

8.ทีมงานผู้ดูแล โดย การตลาด วิศวกร ผู้ออกแบบ

9.ราคาผู้ค้าส่ง 

10.การจัดส่งสินค้าฟรี ตามเงื่อนไขแนบ

 

ทีมงานบริษัทสยามเพียเลส
ผู้จัดการโรงงาน

คุณ อริสรา

คุณโอมสุภัทร์

 

ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายการตลาด ผู้ดูแลโครงการ

คุณ กิตติ

คุณภูรินพัฒน์

คุณณัฐเอก

คุณอิสราภรณ์

คุณฐิติชญาน์

คุณสุรชัย

คุณอนุชา

คุณอรนาท

คุณสุดาวรรณ

ฝ่ายวิศวกร สถาปนิก ทีมช่าง

คุณภัสรภูมิ

คุณเกียรติศักดิ์

คุณธีรวัฒน์