ReadyPlanet.com


ถึงอากาศอบอุ่น


 ถึงอากาศอบอุ่น ขนของมันหนาเกินไปและกักเก็บไขมัน ในร่างกายไว้มากเกินไป สำหรับการเจริญเติบโตในแหล่งอาศัยที่มีอุณหภูมิปานกลาง ป่าสนไทกา แมลงที่ไม่ใช่แมลงพื้นเมืองเช่นด้วงเปลือกสามารถรบกวนต้นไม้เช่นต้นสนได้ แมลงเหล่านี้หลายล้านตัวเจาะเข้าไปในเปลือกไม้และวางไข่ ต้นไม้ที่ถูกรบกวนก็ตาย การแพร่กระจาย ของ ด้วงเปลือกสามารถทำลายป่า ทั้งหมด และพื้นที่ไทกา หลายพันเฮกตาร์ผู้ตั้งกระทู้ ดาริน (Wretched-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2023-09-16 14:39:32


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล